Història

L’any 1984 la Demarcació Diocesana d’Escoltisme (DDE) de Girona, va considerar la conveniència d’engegar a la ciutat de Girona un quart agrupament escolta. El Consiliari de Demarcació, Mn. Joaquim Pla i Gallart, (que després fou Consiliari General de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, i també Consiliari Europeu i Membre de l’Equip Mundial de la C.I.C.G. (Conferència Internacional Catòlic de Guiatge)) oferí a la parròquia de la barriada de Vista Alegre aquesta oportunitat. El Consell parroquial, va considerar positivament aquesta oferta, veient la possibilitat d’oferir als nois i noies una educació en el temps lliure.
D’aquesta manera, les germanes Elena i Sílvia Ramos, Eva Blanch, Antoni Estiu, Sergi Buisac i Xevi Viñolas, ajudats per aleshores seminarista Felip Hereu, que els caps de setmana oferia els seus serveis a la Parròquia, varen fer créixer l’Agrupament.
El nom, venia donat per la barriada i la Parròquia que acollia: “A.E.i G. Santa Maria de Vista Alegre”, els colors del fulard foren el gris de la pedra, tota vegada que ubicació del barri és just a la falda de Les Pedreres de la ciutat, i el groc, per no repetir cap altre color de la demarcació.
Es va començar, obrint només la branca de “llops/daines” per, en anys successius, anar-hi incorporant les altres seccions.
Després de l’estiu de 1985, madurat el projecte, es repartiren fulls informatius, es tingueren trobades amb els pares interessats, es formalitzaren les inscripcions ... i el dia 30 de novembre de 1985, a les 4 de la tarda, va començar el primer “cau” del novell agrupament.